Với chủ trương phát triển thị trường khu vực phía nam của Công ty Cổ phần Kỹ thuật Công trình Việt Nam về lĩnh vực M&E, Chi nhánh 2T SOUTH được thành lập theo Quyết định số: 53/QĐ-2T ngày 16/01/2008 của Công ty CP Kỹ thuật Công trình Việt Nam.

Và chiến lược luôn luôn đổi mới để phát triển, cùng với Công ty CP Kỹ thuật Công trình Việt Nam Chi nhánh Công ty CP Kỹ thuật Công trình Việt Nam khu vực phía Nam với thương hiệu 2T SOUTH là một trong những nhà thầu M&E hàng đầu tại thị trường khu vực phía Nam.

CHI NHÁNH PHÍA NAM – C.TY CP KỸ THUẬT CÔNG TRÌNH VIỆT NAM
Địa chỉ: 36/15, Đường D2, Khu Văn Thánh Bắc, P. 25, Q. Bình Thạnh, Tp.HCM
Điện Thoại: 08-2580008
Fax: 08-2587675
Email: 2t.corp.saigon@gmail.com – Saigon@2tcorp.com.vn