CÁC VỊ TRÍ TUYỂN DỤNG

BẠN ĐANG XEM TOÀN BỘ TIN TUYỂN DỤNG
  • KỸ SƯ ĐIỆN

  • KỸ SƯ ĐIỀU HÒA

  • KỸ SƯ NHIỆT LẠNH

  • KỸ SƯ CẤP THOÁT NƯỚC

  • KINH TẾ XÂY DỰNG

  • PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY

E-mail: tuyendung@2tcorp.com.vn
+ Mr Trần Quốc Hưng:
Điện thoại: (84-24) 37683853 ; 0904.281.731
Facebook: tuyendung2t

CHUYÊN NGÀNH NHIỆT LẠNH

PHÒNG/BAN                                 SỐ LƯỢNG TUYỂN
KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ                           10

Xem chi tiết

VỊ TRÍ GIÁM SÁT HIỆN TRƯỜNG

PHÒNG/BAN                                 SỐ LƯỢNG TUYỂN
KỸ QUẢN LÝ THI CÔNG                          10

Xem chi tiết

KINH TẾ XÂY DỰNG

PHÒNG/BAN                                 SỐ LƯỢNG TUYỂN
QS/KTĐT                                                             2

Xem chi tiết
VỊ TRÍ KỸ THUẬT ĐẤU THẦU

PHÒNG/BAN                                 SỐ LƯỢNG TUYỂN
KỸ THUẬT DẤU THẦU                         5

Xem chi tiết

CHỈ HUY TRƯỞNG

PHÒNG/BAN                                 SỐ LƯỢNG TUYỂN
QUẢN LÝ THI CONG                                2

Xem chi tiết

PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY

PHÒNG/BAN                                 SỐ LƯỢNG TUYỂN
KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ                          0

Xem chi tiết