Trung tâm tư vấn và chuyển giao công nghệ – 2T Contech
Ông Lê Hồng Phong: Chức vụ – Giám đốc Trung Tâm

Địa chỉ: Số 9 đường Phạm Văn Đồng, phường Mai Dịch, Quận Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam.
Tel: 04 – 3837 04 77
Fax: 04 – 3792 02 50
Email: 2tcontech@2tcorp.com.vn

Lĩnh vực hoạt động chủ yếu của Trung tâm:
– Tư vấn đầu tư và chuyển giao công nghệ.
– Tư vấn các hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn Iso.
– Hiệu chuẩn, kiểm định các thiệt bị đo lường