Lễ Triển Khai Thi Công hạng mục M&E dự án – Tòa nhà Leadvisors Tower