Lễ triển khai thi công dự án Bệnh viện Phụ sản Quốc tế Đức Giang