Để nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ, trình độ quản lý của Công ty cũng như tính cạnh tranh trên thị trường, Công ty triển khai và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng tới các bộ phận và phòng ban của Công ty và đã đạt được chứng chỉ ISO 9001:2015 do SGC United Kingdom Ltd cấp.

CHÍNH SÁCH CHẤT LƯỢNG
Công ty 2T cam kết cung cấp những sản phẩm có chất lượng, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của khách hàng .

  • Thực hiện điều này, CÔNG TY 2T cam kết cố gắng vượt lên trên sự mong đợi của khách hàng bằng việc cung cấp các sản phẩm phù hợp, sẵn sàng đáp ứng mọi yêu cầu thay đổi của họ về mẫu mã, số lượng, thời gian, phương thức giao nhận.
  • Coi chất lượng sản phẩm là yếu tố quyết định để khách hàng đến với CÔNG TY 2T. Coi khách hàng là yếu tố quan trọng hàng đầu để duy trì nhịp độ phát triển, tạo ra triển vọng để mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh. Tìm kiếm và khai thác các thị trường mới.
  • Liên tục đầu tư các trang thiết bị hiện đại, ưu tiên đầu tư các máy có tính công nghệ tự động cao, từng bước loại dần các máy móc cũ kỹ lạc hậu ra khỏi dây chuyền sản xuất. Nâng cấp mở rộng cơ sở hạ tầng. Chăm lo đào tạo, từng bước nâng cao tay nghề đội ngũ công nhân, nâng cao trình độ quản lý́ của đội ngũ cán bộ quản lý. Thực hiện đầy đủ và đúng các yêu cầu của hệ thống quản lý chất lượng. Không ngừng nâng cao trình độ lãnh đạo của của đội ngũ lãnh đạo, có kế hoạch đào tạo và bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ quản lý. Năng suất sản xuất ngày càng cao hơn có khả năng thỏa mãn cao nhất các mong đợi của khách hàng để Công ty ngày càng phát triển vững mạnh.
  • Chính sách chất lượng này đảm bảo được công bố và phổ biến rộng rãi đến toàn thể cán bộ và công nhân viên CÔNG TY 2T, giúp họ thấu hiểu, thực hiện và duy trì hệ thống chất lượng trong suốt quá trình sản xuất phù hợp với các yêu cầu của tiêu chuẩn quốc tế ISO 9001: 2008. Mọi người phải có ý thức thực hiện đúng tiêu chuẩn ngay từ những công việc đầu tiên, ở mọi lúc mọi nơi, đồng thời luôn đặt vấn đề để phòng ngừa những sự việc không phù hợp trong quá trình sản xuất và tập trung phân tích cải tiến liên tục để đạt được sự hoàn hảo trong sản xuất.

MỤC TIÊU CHẤT LƯỢNG

  • Ban giám đốc CÔNG TY 2T bảo đảm rằng các mục tiêu chất lượng được thiết lập ở mọi cấp và đơn vị chức năng trong phạm vi tổ chức CÔNG TY 2T.
  • Để đạt được các mục tiêu chất lượng đã được Ban giám đốc phê duyệt, ban ISO, các trưởng phòng, bộ phận, các đơn vị sản xuất phải lập kế hoạch hành động và phối hợp hình thành bản kế hoạch tổng thể nhằm định hướng hoạt động cho từng kế hoạch sản xuất, kế hoạch tháng, quí, năm. Kế hoạch hành động phải được cụ thể hóa và phân chia ra từng bước công việc thích hợp tập trung mọi nguồn lực thời gian để hoàn thành, gắn trách nhiệm của cá nhân liên quan đến từng công việc.
  • Các kế hoạch hành động này phải được Ban giám đốc phê duyệt.
  • Ban ISO CÔNG TY 2T được thành lập và duy trì để theo dõi việc tuân thủ kế hoạch đã đề ra, Ban có trách nhiệm thường xuyên xác định mức độ của tiến trình thực hiện, xác định những khó khăn gặp phải và báo cáo Ban giám đốc để có biện pháp hỗ trợ và điều chỉnh kịp thời.
  • Ban giám đốc CÔNG TY 2T có trách nhiệm cung ứng đầy đủ các nguồn lực cần thiết để đạt được các mục tiêu chất lượng đề ra.