Lễ Triển khai thi công FLC Coastal Hill – Quy Nhơn